نویسنده = خسروی دهکردی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پیش‌بینی خشکسالی‌های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل‌های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 117-136

10.22069/jwsc.2019.15085.3048

امیر خسروی دهکردی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حسین صمدی بروجنی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی