نویسنده = اونق، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 159-173

10.22069/jwsc.2019.15048.3018

مجید اونق؛ حسین سرگزی؛ حسین بارانی