نویسنده = رضایی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 291-305

10.22069/jwsc.2018.14807.2987

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی