نویسنده = چترنور، منصور
تعداد مقالات: 1
1. رفتار هیدرولیکی خاک‌های آلوده به تری‌کلرواتیلن (TCE)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 207-220

10.22069/jwsc.2019.14740.2977

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی؛ محمد محمودیان شوشتری