نویسنده = احمدوند، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ارتفاع بیوراکتور پر شده با بیوچار در حذف نیترات و آمونیوم از زه‌آب‌‌زهکش‌ها

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 293-304

10.22069/jwsc.2019.14556.2938

مریم احمدوند؛ جابر سلطانی؛ مریم وراوی پور؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره