نویسنده = رسولی مجد، نگار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دقت 20 مدل تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع مناطق ساحلی در اقلیم های مختلف

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 307-320

10.22069/jwsc.2018.14411.2917

خلیل قربانی؛ توحید علیقلی‌نیا؛ نگار رسولی مجد