نویسنده = بابایی، خالد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 105-122

10.22069/jwsc.2017.13005.2767

سرور اسمعیلی؛ یونس خوشخو؛ خالد بابایی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی