نویسنده = احمدیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف تنش‌خشکی و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 215-227

10.22069/jwsc.2018.14167.2889

احمد احمدیان؛ امیر سالاری؛ زکیه موسوی؛ حامد کاوه