نویسنده = حسینی، سید یونس
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سیاست بهینه بهره‌برداری از مخزن به صورت چندهدفه در راستای توسعه پایدار

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 129-148

10.22069/jwsc.2019.14076.2881

سید یونس حسینی؛ مهدی ناصری؛ صادق صادقی طبس