نویسنده = حریف، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی نرم‌افزاری تأثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 291-297

10.22069/jwsc.2018.13787.2855

محمد گیوه چی؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان