نویسنده = خواجعلی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های جذب مس در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 195-210

10.22069/jwsc.2017.13769.2849

حمیدرضا متقیان؛ زهرا خواجعلی؛ علیرضا حسین پور