نویسنده = رنجبر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه ابخیز اوغان استان گلستان با استفاده از فراینده تحلیل شبکه(ANP)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 47-66

10.22069/jwsc.2018.13761.2848

غلامرضا غلامی کلاته؛ پرویز کردوانی؛ محسن رنجبر