نویسنده = اله بخش، الهام
تعداد مقالات: 1
1. اثرات رژیم‌های آبیاری و کود بر ویژگی‌های کمی و کیفی خرفه (Portolaca oleraceae)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 247-253

10.22069/jwsc.2019.13206.2787

الهام اله بخش؛ محمد گلوی؛ سید محسن موسوی نیک؛ زینب محکمی