نویسنده = پلوس، آناهیتا
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود گاوی غنی شده با لجن کنورتور بر زیست‌فراهمی آهن در یک خاک آلوده به سرب

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 205-220

10.22069/jwfst.2017.11657.2612

نرگس تبرته فراهانی؛ امیرحسین بقائی؛ آناهیتا پلوس