نویسنده = روزبهانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه‌های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 25-47

10.22069/jwsc.2017.12855.2754

مهدی اروجلو؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی