نویسنده = بازیارپور، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دقت و اصلاح شبکه بارش روزانه آفرودیت در استان گلستان

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 273-286

10.22069/jwfst.2017.12791.2750

مهدی نادی؛ هانیه بازیارپور