نویسنده = بتوخته، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 321-330

10.22069/jwsc.2018.12580.2733

بیژن نظری؛ فرشته بتوخته؛ مهدی محمدی قلعه نی؛ بهنام آبابایی