نویسنده = ابوسعیدی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه‌گاه پل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 267-282

10.22069/jwsc.2018.12472.2714

زهرا ابوسعیدی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی