نویسنده = آیینه حیدری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. توزیع مکانی و بررسی شکل‌های شیمیایی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 203-219

10.22069/jwfst.2017.12299.2686

مرضیه آیینه حیدری؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری؛ مریم یوسفی فرد