نویسنده = خوشخو، یونس
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک وقوع بارش‌های حدی در غرب ایران

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2019.15685.3086

عبدالله سلیمی مستعلی؛ یونس خوشخو؛ محمدحسین قلی زاده


4. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 105-122

10.22069/jwsc.2017.13005.2767

سرور اسمعیلی؛ یونس خوشخو؛ خالد بابایی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی