نویسنده = احمدی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص‌های ETDI و SPI

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 43-61

10.22069/jwfst.2017.12202.2671

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن احمدی؛ حسام سیدکابلی؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده