نویسنده = خواجه‌ای، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 311-317

10.22069/jwfst.2017.12139.2668

مهدی بهرامی؛ فرزانه خواجه‌ای؛ علی دیندارلو؛ مهدی دستورانی