نویسنده = احمدی فر، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی ریسک آلودگی آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت سراب)

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-20

10.22069/jwfst.2017.11929.2645

رقیه احمدی فر؛ مرتضی موسوی؛ مجید رحیم زادگان