نویسنده = ساداتی نژاد، سید جواد
تعداد مقالات: 2
1. حفاظت از منابع آب استان تهران از دیدگاه شاخص ردپای آب کشاورزی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 67-85

10.22069/jwsc.2017.13718.2842

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


2. مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 227-240

10.22069/jwsc.2017.12192.2669

هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی