نویسنده = پرهمت، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر شکل منحنی تداوم جریان در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 85-105

10.22069/jwsc.2018.12764.2747

رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت؛ فرود شریفی