نویسنده = دانش شهرکی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 199-215

10.22069/jwfst.2017.11530.2595

مهدی دانش شهرکی؛ علی شهریاری؛ مجتبی گنجعلی؛ ابوالفضل بامری