نویسنده = حافظ پرست مودت، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت و جو در استان کرمانشاه در شرایط تغییر اقلیم

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 185-202

10.22069/jwfst.2017.12019.2656

بهمن فرهادی بانسوله؛ آذر اسدی؛ مریم حافظ پرست مودت