نویسنده = رستمی نیا، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامد آتش‌سوزی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع منطقه بدره (استان ایلام)

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.14895.2998

زینب ریاحی؛ مسعود بازگیر؛ فاطمه ولی‌زاده کاخکی؛ محمود رستمی نیا