نویسنده = بهمنی، عارف
تعداد مقالات: 1
1. اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 243-255

10.22069/jwsc.2018.11325.2566

عبدالواحد خالدی درویشان؛ جبار هادی قورقی؛ آزاده کاتبی‌کرد؛ هیرو محمدامینی؛ لیلا غلامی؛ اسدالله کرم‌زاده؛ عارف بهمنی؛ فرهنگ سعیدی