نویسنده = حمیدپور، محسن
تعداد مقالات: 1
1. جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی توسط پوست میگو

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 257-269

10.22069/jwsc.2018.13777.2851

محسن حمیدپور؛ ناهید حسینی؛ شفق مولایی