نویسنده = ترابی گل سفیدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازی نیترات در محیط های آبی توسط زئولیت اصلاح شده با HDTMA

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 157-172

10.22069/jwfst.2017.10885.2527

فریبا نعمتی شمس آباد؛ حسین ترابی گل سفیدی؛ امیر محمد ناجی