نویسنده = حمزه، سعید
تعداد مقالات: 2
1. مدل­سازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از مدلی ترکیبی مبتنی بر داده­ های سنجش از دور

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 141-158

10.22069/jwsc.2019.12252.2676

سعید حمزه؛ محمد مهدی ولاشجردی؛ مه­نوش مقدسی؛ علی شینی دشتگل