نویسنده = بندک، ثریا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سوپر جاذب 200 A و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.13771.2850

ثریا بندک؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی