نویسنده = سالاری، امیر
تعداد مقالات: 3
1. اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 127-144

10.22069/jwsc.2020.15237.3042

احمد احمدیان؛ سعید مهرجو؛ امیر سالاری


3. تأثیر سطوح مختلف تنش‌خشکی و کود ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 215-227

10.22069/jwsc.2018.14167.2889

احمد احمدیان؛ امیر سالاری؛ زکیه موسوی؛ حامد کاوه