نویسنده = ساسانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پارامترهای مختلف بر تجزیه آنتراسن توسط باسیلوس جدا شده از رودخانه بابلرود استان مازندران

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 219-231

معصومه ساسانی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ رضا صفری