نویسنده = رحمانیان، محمد
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های آهکی جنوب شرقی ایران

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 131-147

10.22069/jwsc.2019.16163.3143

اصغر ایرندگانی؛ محمد رحمانیان؛ حمیدرضا اولیایی


2. ارزیابی آلودگی و تغییرات مکانی روی، مس و نیکل در خاک‌های مناطق خشک مسیر زابل- زاهدان

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 201-216

10.22069/jwsc.2018.15043.3016

ولی بهنام؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ محمد رحمانیان؛ ابوالفضل بامری


5. تغییر قابلیت‌استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات‌کننده‌ها

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 239-252

10.22069/jwfst.2017.10072.2442

محمد رحمانیان؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان؛ ابراهیم ادهمی