نویسنده = بهنام، هدیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بیوچار و کمپوست باگاس نیشکر بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 235-250

10.22069/jwfst.2016.9777.2407

هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عبدالامیر معزی