نویسنده = حصاری، بهزاد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش‌های اکو-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه مهابادچای)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 47-65

10.22069/jwsc.2019.14563.2939

آیلر رزاقی؛ حجت احمدی؛ نورعلی حقدوست؛ یهزاد حصاری


3. مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 123-141

10.22069/jwfst.2017.9735.2401

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری