نویسنده = دستورانی، مهدی
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه مدل‏های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 167-184

10.22069/jwsc.2018.15150.3032

مهنوش فرزادمهر؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


3. بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 141-158

10.22069/jwsc.2017.13228.2790

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


4. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 311-317

10.22069/jwfst.2017.12139.2668

مهدی بهرامی؛ فرزانه خواجه‌ای؛ علی دیندارلو؛ مهدی دستورانی


5. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس