نویسنده = حق نیا، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-24

10.22069/jwfst.2016.3184

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی