نویسنده = پاکدل خسمخی، حدیث
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق مدل‌های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 101-118

10.22069/jwfst.2016.9418.2353

عبدالله طاهری تیزرو؛ حدیث پاکدل خسمخی؛ صفر معروفی؛ مجید وظیفه دوست