نویسنده = چابک پور، جعفر
تعداد مقالات: 2
2. برآورد ضرایب انتشار طولی رسوبات معلق درون محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 317-332

10.22069/jwfst.2017.9347.2337

جعفر چابک پور؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل