نویسنده = پروین نیا، محمد
تعداد مقالات: 2
1. حذف نیترات از سیلاب شهری توسط فرآیند فیلترهای چند گانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 85-101

10.22069/jwfst.2017.12111.2665

سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی؛ محمد پروین نیا؛ اردشیر شکرالهی