نویسنده = رضایی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 25-43

10.22069/jwfst.2016.8864.2260

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی