نویسنده = جباری نوقابی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک‌سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-21

10.22069/jwfst.2016.3052

عادله هاتفی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی