نویسنده = احمدزاده، حجت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد توابع کرنل در تخمین جریان رودخانه‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 69-89

10.22069/jwfst.2016.3187

محمد عیسی زاده؛ حجت احمدزاده؛ محمدعلی قربانی