نویسنده = حق نیا، غلام حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 301-310

10.22069/jwfst.2016.3071

حجت امامی؛ محمد باقر صوفی؛ علی رضا کریمی کارویه؛ غلام حسین حق نیا