نویسنده = آذری، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 139-156

10.22069/jwfst.2017.10715.2513

سحر نجفیان؛ محمد رضا یزدانی؛ آرش آذری؛ محمد رحیمی