نویسنده = احمدی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. حل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-23

10.22069/jwsc.2018.14532.2936

بنفشه نوروزی؛ احمد احمدی؛ محسن لشکربلوک؛ محمود نوروزی


2. مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 231-242

زهرا اشکو؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی