نویسنده = اشکو، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 231-242

زهرا اشکو؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی